MIB STANDARD™

Chuyển Giao Quy Trình XÂY DỰNG HỆ THỐNG INTERNET BUSINESS

Toàn bộ quy trình xây dựng một hệ thống Internet Business sẽ được chuyển giao và cầm tay chỉ việc giúp bạn triển khai thành công hệ thống X100 doanh số bán hàng


play

Trước đây Tôi cứ chăm chăm đi tìm khách mới thông qua quảng cáo facebook và google, Tôi hầu như làm lãng phí một lượng khách cũ và khách cứ đi qua homestay khác. Từ khi triển khai hệ thống Internet Business cho doanh nghiệp của mình, kết quả thật sự ngoài sức tưởng tượng của Tôi.


Dương Tấn Hùng - Giám Đốc Marketing Chuỗi Homestay, Nhà Hàng Flower Hill Đà Lạt (www.flowerhill.vn)


Nhận Toàn Bộ Quy Trình Hệ Thống Internet Business

Thông tin đăng ký

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
MIB Standard  × 1 $299.99
Tổng phụ $299.99
Thuế $0.00
Tổng $299.99

HIỆN TẠI CHỈ CÒN 18 SUẤT ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG. Hãy đăng kí nhanh trước khi ưu đãi này sẽ không bao giờ quay trở lại !

01
Ngày
21
Giờ
11
Phút
43
Giây

Đây là toàn bộ những gì mà bạn sẽ nhận được trong chương trình huấn luyện Internet Business Độc Quyền Của ZClouding

MIB STANDARD™

6 Module huấn luyện gồm 18 nhiệm vụ hành động liên tục chuyển giao quy trình chi tiết để triển khai hệ thống Internet Business X100 doanh nghiệp giúp bạn kích hoạt thành công 6 hệ thống bên trong mô thức Internet Business : Attract, Sell, Wow, Marketing, Sales và ServiceModule 02 : Kích hoạt hệ thống Sell (Trị giá $148)

 • Action 4 : Triển khai trung tâm giáo dục khách hàng Educenter  
 • Action 5 : Thiết kế trang salepage bán sản phẩm đầu phễu
 • Action 6 : Thiết lập hệ thống đặt hàng và thanh toán trên trang salepage

Module 03 : Kích hoạt hệ thống WOW (Trị giá $148)

 • Action 7 : Triển khai hệ thống khách hàng WOW
 • Action 8 : Triển khai hệ thống bán thêm sản phẩm
 • Action 9 : Triển khai hệ thống giới thiệu khách hàng

Module 04 : Kích hoạt hệ thống Marketing (Trị giá $188)

 • Action 10 : Cài đặt và triển khai Zoho Campaigns
 • Action 11 : Cài đặt và triển khai Zoho Pagesense
 • Action 12 : Cài đặt và triển khai Zoho Marketing Hub

Module 05 : Kích hoạt hệ thống Sales (Trị giá $188)

 • Action 13 : Cài đặt và triển khai Zoho CRM 
 • Action 14 : Cài đặt và triển khai Zoho Salesinbox
 • Action 15 : Cài đặt và triển khai Zoho Forms

Module 6 : Kích hoạt hệ thống Service (Trị giá $188)

 • Action 16: Cài đặt và triển khai Zoho Desk
 • Action 17 : Cài đặt và triển khai Zoho Assist
 • Action 18 : Cài đặt và triển khai Zoho Survey

Bản kế hoạch 18 hành động (Trị giá $246)

Nhận được bản kế hoạch 18 hành động liên tục giúp bạn thực thi xây dựng hệ thống Internet Business cho công việc kinh doanh của bạn. Cùng với sự hỗ trợ của huấn luyện viên kinh doanh kèm cặp bạn 1-1. 


Elite Coaching chuyên sâu (Trị giá $688)

Bạn sẽ được coaching chuyên sâu để giúp bạn thực thi bản kế hoạch 18 actions liên tục giúp bạn nhanh chóng sở hữu hệ thống Internet Business cho công việc kinh doanh
6 Workbook gồm các câu hỏi bài tập kiểm tra năng lực kích hoạt Internet Business (Trị giá $278)

Giúp bạn hoàn thành chương trình huấn luyện Internet Business để nhận chứng chỉ MIB STANDARD™ được ZClouding cấp cho bạn đã kích hoạt thành công hệ thống Internet Business cho công việc kinh doanh của chính bạn.

30 ngày sử dụng hệ thống IBS STANDARD (Trị giá $99)

IBS - Internet Business System là hệ thống triển khai Internet Business cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, giúp bạn thực thi những chiến lược đúng X100 doanh số thông qua nền tảng công cụ marketing và bán hàng được tích hợp vào bên trong IBS.

BONUS 1 : MIB STARTER (Trị giá $99,99)

Chương trình huấn luyện Internet Business MIB STARTER™ giúp bạn kích hoạt toàn bộ công cụ và chiến lược X100 doanh số bán hàng, X100 doanh nghiệp và X100 thu nhập.

TỔNG GIÁ TRỊ = $2,378.99

ƯU ĐÃI HÔM NAY : $299,99

01
Ngày
21
Giờ
11
Phút
43
Giây

© Copyright ZClouding - All rights reserved

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

@